Välkommen till Storbrunns konstrum!

Öppet under Östhammars biblioteks öppettider, se biblinord.se

Utställning – Emilia Ilke

Emilia Ilke kännetecknas av sina signaturformer och lekfulla kompositioner. Hennes konstnärliga praktik spänner över flera områden, såsom måleri, collage, textil och skulptur. Den intuitiva och analoga processen är central i hennes arbete.

Utställning Gustaf Broms – Om tid

Gustaf Broms ställer ut utdrag ifrån tre arbeten, Stone project (2020-21), HOWL (2021-pågående) samt Merge (2022). De tre projekten förenas i att de alla har en relation till tankar om TID. Gustaf Broms arbetar i gränslandet mellan performance, rörlig bild och installation. Arbeten kretsar ofta kring frågeställningar om medvetandets natur och perforerade verkligheter.

Gustaf närvarar vid öppningen av utställningen lördagen den 11 mars kl. 11–12.

Kurt Simons

Kurt Simons (f. 1940) arbetar i en stil som brukar kallas geometrisk abstraktion, ett uttryck som har sina rötter i 1950-talets konkretism. Hans verk består av och handlar uteslutande om förhållandet mellan färg och form. Utställningen består av fem olika sviter med verk från de senaste 25 åren av hans långa karriär.
Utställningen är producerad i samarbete med Uppsala konstmuseum.
Simons är för närvarande även aktuell som en av sex medverkande konstnärer i utställningen Relationer som visas på Uppsala konstmuseum fram till den 21 februari 2021. (Obs! Uppsala konstmuseum är för närvarande stängt fram till den 13 december.)

Verklista:
1. HITCHCOCK, 1997, 5 delar.
2. LENNOX, 1999, triptyk.
3. CHICAGO ll, serigrafi, 2006.
4. CHICAGO l, serigrafi, 2006.
5. Grupp utan titel i litet format.

Om utställningen Relationer på Uppsala konstmuseum 24 oktober 2020 –21 februari 2021
Elli Hemberg (1896–1994), Olle Bærtling (1911–1981), Lars Erik Falk (1922–2018), Kurt Simons (född 1940), Cajsa Holmstrand (född 1951) och Anna Nyberg (född 1966).
Former, linjer, färgfält. I utställningen Relationer riktas strålkastaren mot den konkreta konsten. Här presenteras verk från sex generationers konkretister, sex konstnärer som alla har en gemenskap i ett bildspråk med fokus på färgers, ytors och linjers samspel. Titeln Relationer syftar på de samband som finns och uppstår inom ett konstverk, det som händer i bilden. Men relationer är även det som uppstår mellan konstverken i utställningen och de som finns mellan de deltagande konstnärernas generationer. Inom modernismen fanns också en stark tilltro till den relation som här och nu uppstår mellan konstverk och betraktare.

Gå vidare till Uppsala konstmuseum

I naturen

Andréas Hedberg lyfter fram ljuset och det levande från naturen i sina målningar. Inger Källander berättar om naturens mer osynliga mirakler. Staffan Strand återger de vilda djurens väsen i brons.

Utsnitt

Konst berikar och bidrar till att skapa hälsofrämjande miljöer med människan i centrum. Konsten har en förmåga att stimulera till möten mellan människor, ge nya insikter och en breddad horisont. Konstenheten, Region Uppsala, har sammanställt en kollektion med nyinköpta och äldre verk för att visa utvalda delar av den konst som finns i Region Uppsalas olika verksamheter. Kollektionen Utsnitt går på turné i länet från och med hösten 2020 med start i Östhammar.

Konstnärer – titel (material) datum på verk som ingår i utställningen:
Thomas Olsson – Konversation (Porslin, papper, trä och plexi) 2020
Elisabeth Persson – Sommarstugan (Brons) 2016
Elin Odentia – Borrow my gage, let pur movements (Olja) 2018
Elin Odentia – Let your self be lied to (Olja) 2018
Henrik Eriksson – utan titel (Olja på aluminium) 2020
Inez Jönsson – utan titel (Trä, bomull, gelatin, lim) 2020
Anders Widoff – Överblivna utsikter (Brons) 2020
Katerina Mistal – Krater III (C-print) 2017
Kristina Eldon- Biografiska landskap (Foto, pigment och print) 2020

I videon berättar PO Larsson från Region Uppsalas konstenhet om utställningen.

Midsommar

Ingegerd Teh Ahléns målningar gestaltar midsommarfirandet så som det tar sig i uttryck i norduppländska Österbybruk. Det är en högtid präglad av fest, spelmän, dans och magi – och så nyckelharpor förstås.

I videon berättar Peter Källman om utställningen.

Text om midsommar

Här kan du läsa mer om Midsommartraditioner i Österbybruk

Hämta text om midsommar
LADDA NER

Nyskapelser

I sina skulpturer och objekt strävar PA Larsson efter att frambringa underfundiga nyskapelser av gamla redskap och objekt. Varje verk blir ett spännande äventyr som syftar till att frigöra betraktarens tankar och känslor.

I utställningen Nyskapelser visas några av dessa skulpturer från den närmaste tiden. Några är plåtfigurer, skisser av människokroppen i olika ställningar som är uppförstorade. Andra är objekt som framställs i djurskepnad, oftast som fåglar, detta för att visa respekt och vördnad för djurens lika värde. Alla föremål i utställningen präglas av gammalt material och spår av tidigare liv, något som speglar PA Larssons förtjusning i rostiga gamla grejer och hur dessa vittnar om livets förgänglighet.

I filmen berättar PA Larsson om sin utställning.

Solen skiner olika beroende på vädret

Samtiden beskrivs ofta som insvept i ett mörker: vi förmår inte att hindra de eskalerande klimatförändringarna, klyftan växer mellan de som har och de som inte har och rasistiska och sexisiska företrädare får allt större inflytande. I konstnären Åsa Normans arbete lyfts blicken och riktas mot en annan ofta ansedd mörk historisk tidpunkt,1200-talet. Det är en period sammankopplad med krig, pest och tidiga häxförföljelser. Då formulerade katolska kyrkan de första skrifterna om varför häxor skulle brännas, något som kom att verkställas under ett par sekel framåt i Europa.

Peter Källman, Kulturstrateg och ansvarig för konstutställningarna på Storbrunn, berättar i videon om utställningen.