Byggprocess

Sedan maj 2017 har Sh-bygg arbetat med byggnationen av det nya Kulturhuset Storbrunn, som kommer att innefatta både bibliotek, biograf, konstrum, kreativa rum, kontor och kultur- och fritidsverksamheter.

Vecka 38 är det dags att gjuta grundplattan för den nya delen av Kulturhuset Storbrunn. Efter det fortsätter Sh-bygg med resning av stommen som består av limträ och stål. Samtidigt påbörjas fasadrenoveringen på den gamla byggnaden. Fönster kommer att bytas ut och fasaden får ny färg i samma kulör.

Här kan du se olika arbetsmoment och detaljer från byggprocessen.

I början av projektet genomförs markarbete. Här kan du se en grävmaskin som planerar och grovfyller inför pålning av bottenplattan. Sedan fästs varje fundament med fyra stålpålar. Huset vilar på totalt 82 stålpålar som slagits fast i berget.

En grävmaskin vid Storbrunn

Fundamenten är till för limträbalkar som kommer att hålla den bärande takkonstruktionen.

Här kan du se en nygjuten ”bokbads-platta” som kommer att finnas i det nya biblioteket och en form för kantbalkar som ramar in Storbrunns tillbyggnad.

Följ med in på byggarbetsplatsen och se hur det ser ut inuti huset.