Övrigt

Ansök om Lyftet Storbrunn

Lyftet Storbrunn är ett bidrag som kan sökas av föreningar, näringsliv, studieförbund eller enskilda aktörer för evenemang och aktiviteter på Kulturhuset Storbrunn. Huvudsyftet med bidraget är att skapa en levande mötesplats öppen för alla. Prioriterade målgrupper är barn och unga samt personer med funktionsvariationer.

Genomförandet av aktiviteten/evenemanget kan ske vid ett eller flera tillfällen alternativt fortgå under en längre period. Beslut om bidrag tas av Lyftet Storbrunns beslutsgrupp bestående av representanter som utses av SKB och Östhammars kommun. Administration av ansökningarna sker på Kultur- och fritidsförvaltningen.

•  Ansökningar på upp till 10 000 kr tas emot löpande under året.
•  Ansökningar på över 10 000 kr har deadline och beslutas om två-tre gånger per år.
•   för ansökan av belopp över 10 000 kr.

Sista ansökningsdag för hösten är 6 november 2022.

Blankett för ansökan hittar du nedan. Skicka blanketten till storbrunn@osthammar.se

Har du några frågor angående ansökan eller lokalerna på Storbrunn? Kontakta oss på storbrunn@osthammar.se.

Välkommen med din ansökan!

Ansökningsblankett Lyftet Storbrunn

Ansökningsblankett
LADDA NER

Arrangörsfolder

Här hittar du priser och information om lokalerna på Storbrunn.
Läs denna innan du skickar in ansökan.

Arrangörsfolder 2022
LADDA NER

Scenrum

Scenmått, ljud- och ljudteknik i biosalong/scenrummet.

Scenmått, ljud- och ljusteknik
LADDA NER