Byggprocess

Snart är byggandet igång

Bakgrund
För många år sedan väcktes idén om att kommunen skulle bygga ett nytt bibliotek. Åren gick och det var svårt att hitta den rätta platsen, men så dök möjligheten upp för kommunen att köpa fastigheten Storbrunn. Syftet med förvärvet var att bygga ett nytt bibliotek, skapa en mötesplats och ett centrum för kreativa aktiviteter. Kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag att skriva ett lokalprogram där verksamheternas behov presenterades. Fyra teman har arbetades fram för att representera husets innehåll.

Skapande
Inom detta tema ryms yta för egna skapande. Det kan vara en yta med
funktioner som en ateljé, en verkstad eller en studio. Ytan ska kunna förändras efter vad som intresserar besökaren. Huset har en befintlig biograf som också kan inspirera skapande av rörlig media.

Möten
Centralt för huset är mötet mellan verksamhet och besökare, besökare och besökare. Hela huset ska ge möjlighet till möten. T.ex. ska föreningslivet kunna ha egna möten i lokalerna eller visa upp sin verksamhet för allmänheten. Ungdomar ska enkelt kunna komma in i huset och uppleva att de har
tillgång till det som huset erbjuder, allt från att ”bara vara” till att delta i olika kreativa aktiviteter och
evenemang. Första intrycket för besökaren ska vara en inbjudan till ett möte. Möten ska ske i avskilda rum eller kunna ta plats i öppna ytor.

Berättande
Under detta tema ryms verksamheter som sysslar med det skriftliga, muntliga och visuella
berättandet. Här finns även plats för alla att utvecklas och växa med stöd av bland annat
studieförbund, föreningar och enskilda aktörer. I kulturhuset ska vi skapa ett samtida, öppet och medierikt bibliotek. För att utnyttja golvytan avsedd för biblioteksverksamhet används s.k. kompakthyllor där man är välkommen att botanisera. Utrymme ska ges för att inspirera till läslust.

Event
Många olika typer av evenemang ska kunna rymmas i kulturhuset, allt från film, författarbesök,
berättarkvällar, små konstutställningar till mindre teater- och dansföreställningar. Arrangörer för
evenemangen är förutom kommunen och IOGT-NTO, föreningar och enskilda aktörer. Fokus för kommunens egna utbud kommer att vara på barn och unga.

Målsättningen är att fylla huset med upplevelser och kreativa aktiviteter och skapa en central mötesplats för alla.