Om Kulturhuset Storbrunn

Kulturhuset Storbrunn ägs av Östhammars kommun, och Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för husets verksamheter. Förutom de egna verksamheterna Östhammars bibliotek, Östhammars ungdomsgård och fritidsgården Brunnen kommer huset kunna fyllas med alla möjliga aktiviteter och evenemang. Målet är att skapa ett centrum för kreativa aktiviteter och en mötesplats för alla i Östhammars kommun.

Utrymmen som biograf/konferensrum, konstrum, foajé, bibliotek och de kreativa rummen kommer att kunna användas för olika aktiviteter och evenemang. Vi välkomnar andra aktörer som exempelvis föreningar, studieförbund, företag och samfund att hyra in sig med sitt evenemang eller sin verksamhet.

 

Tidslinje

En idé tänds

Idén om ett nytt huvudbibliotek tändes redan för över 10 år sedan.

Kommunen köper Storbrunn

Januari 2015 köper kommunen fastigheten Storbrunn.

En första modell

Hösten 2015 tar arkitekterna på Tyréns fram en första modell hur Storbrunn kan omvandlas till en mötesplats med både bio, bibliotek och kreativa rum - Visionen om kulturhuset börjar ta form.

Byggfirma upphandlas

December 2016 ingår Sh-bygg i partnerskap med Östhammars kommun.

Första spadtaget

18 maj 2017. Första spadtaget.

Läs mer
Ombyggnation

Våren 2017. Den gamla fastigheten byggs om för att anpassas till fler verksamheter.

Tillbyggnad

Hösten 2017. Den nya delen börjar byggas.

Läs mer
Verksamheter planeras

Pågående. Det är inte bara kommunens egna verksamheter som ska rymmas i de nya lokalerna. Storbrunn är till för alla, vi kommer att bjuda in till samtal och söka arrangörer och hyresgäster. Tillsammans kommer vi att fylla huset med upplevelser!

Inredningen ska på plats

Sommar 2018 Planeringen av inredning startade egentligen våren 2016. Inredningsarkitekten Jonas Linder har tagit fram förslag ur ett hållbarhetsperspektiv och med nordisk design.

Invigning

1 september 2018. Hurra!

Byggfakta

Ytor efter tillbyggnad:

Hela byggnaden: 1792 m2
Bibliotek: 523 m2
Kreativa rum: 217 m2
Arbetsytor: 160 m2
Biosalong: 131 m2
Parkyta/utemiljö: 940 m2