Tillgänglighetsredogörelse

Kultur- och fritidsförvaltningen i Östhammars kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här sidan beskriver hur storbrunn.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss gärna så att vi får veta att problemet finns.
Om du behöver innehåll från storbrunn.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via e-post: storbrunn@osthammar.se eller ringa till Östhammar Direkt på telefonnummer 0173-86 000.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Evenemangssidan hämtar innehåll från tredje part via API. Denna sida kommer att uppdateras senast i december 2020.
  • Videofilmer förekommer via länkning till Youtube. Filmer från och med hösten 2020 kommer att vara textade. Filmer som är publicerade innan juni 2020 kommer successivt att plockas bort till december 2020.
  • Tabb-funktion och rubriker h1-h4 fungerar inte enligt direktivet. Det är ett prioriterat område som vi jobbar mot att få till under 2020.
  • Bildtexter. Arbetet med att uppdatera bildtexter kommer att ske successivt under 2021. Sidan beräknas vara genomarbetad i sin helhet innan sista december 2021.
  • Tydlighet i länkningar kommer att tillsammans med bildtexter att uppdateras under 2021.

Hur vi testat webbplatsen
Vi har gjort en självskattning (intern testning) av storbrunn.se med hjälp av testverktyget www.webbriktlinjer.se/testa-din-webbplats i webbläsaren Google Chrome.

Webbplatsen publicerades 2018-08-20
Redogörelsen uppdaterades senast 2020-09-16

Lokalernas tillgänglighet

Till den övre våningen finns en mindre hiss, 100×140 cm.
Parkeringsplatser för rörelsehindrade finns, samt ramp vid huvudentrén.
Hörslinga i biosalongen.
Skyltning med pictogrambilder och blindskrift.
Två handikappanpassade toaletter.
Rullstolsplats finns i biosalongen framför gradängen. Gradängen går att anpassa för att frigöra fler rullstolsplatser.